Relatietherapie
Als de belangstelling voor elkaar verdwenen is…
Relaties beginnen vaak als een feestje. Je bent verliefd, je voelt je gelukkig en denkt dat het altijd zo zal blijven. Helaas is dit vaak niet zo. Iedere relatie groeit en ontwikkelt en heeft daarin onderhoud nodig. Relaties veranderen ook, zeker als er kinderen komen. Naast liefdespartners word je meer collega’s binnen het ‘bedrijf’ dat we gezin noemen.
handen_new
We moeten samenwerken, problemen oplossen en het gezin aansturen en raken elkaar vaak als liefdesrelatie kwijt. De aandacht voor elkaar, de kwaliteit van het samenzijn neemt af en het seksuele contact vervlakt.
Je voelt dat je tekort komt en als je er over wilt praten komen er al snel over en weer verwijten..de ander komt namelijk ook tekort. Je ervaart dat je in je eentje of samen er niet helemaal uitkomt. Ook al is de relatie vaak niet slecht, de verbinding en het enthousiasme lijken eruit te zijn. Op zo’n moment kan hulp van buiten helpen om de liefde weer te voelen.
Relatietherapie is erop gericht om jullie patronen helder te maken en te veranderen zodat je elkaar weer werkelijk kan ontmoeten. Aangezien deze patronen vaak heel hardnekkig zijn is therapeutische hulp vaak erg helpend.
In de begeleiding ligt het accent op de relatie, op de manier hoe jullie als partners je relatie vormgeven. Niet de individuele partner met zijn/haar eigen problemen, maar jullie relatie staat dus centraal. Hierbij neemt de manier van communiceren een belangrijke plaats in, relatieproblemen zijn vaak vooral communicatieproblemen. Het bespreekbaar maken van jullie behoeften en gevoelens staat centraal. Het echt luisteren naar elkaar en begrip kunnen opbrengen voor de gevoelens van de ander is voor veel mensen lastig. Hierbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Je relatie is het waard.
In relatietherapie krijg je inzicht in je manier van communiceren, en kun je leren dit op een voor beide partners meer bevredigende manier te doen. Vaak wordt dit door partners als een soort hernieuwde kennismaking ervaren. Relatietherapie kan je relatie weer tot bloei laten komen. Helaas blijkt soms ook dat een relatie eigenlijk al voorbij is, dat een of beide partners eigenlijk al vertrokken is. Maar ook dan is relatietherapie een belangrijk hulpmiddel om op een goede manier uit elkaar te gaan, zeker als er ook kinderen in het spel zijn.
Mijn houding als relatietherapeut is begripvol en zonder oordelen, het gaat er niet om dat we een schuldige aan kunnen wijzen, maar dat ieder de verantwoording neemt voor zijn/haar eigen aandeel. Relatietherapie is ook naar jezelf kijken.
Relatietherapie is meestal geen zeer langdurig proces, en meestal is er al snel verandering merkbaar. Er ontstaat iets nieuws, een andere, meer kloppende manier van met elkaar omgaan. En gelijkertijd zie ik vaak dat er ook een persoonlijk groeiproces op gang komt en ook andere relaties zoals met de kinderen, collega’s en vrienden profiteren ervan mee. Het effect is dus veel breder dan binnen de partnerrelatie alleen.