Leertherapie
Leertherapie is voor (gestalt)therapeuten, psychologen, coaches en counselors zeer waardevol. Het is dan ook vaak een vereiste van psychotherapeutische en psychosociale opleidingen en beroepsverenigingen om een leertherapie traject gedaan te hebben alvorens men kan afstuderen en/of een erkenning voor een beroepsvereniging kan verkrijgen. Zo vereist erkenning door de Gestaltvereniging (de NVAGT) minimaal 250 uur leertherapie.
Loesje
Leertherapie gaat niet alleen over je eigen (gevoels)leven, het is tevens gericht op het bewust ervaren van wat er in de therapeutische relatie gebeurt en hoe hier vruchtbaar gebruik van te maken.
Als (leer)therapeut wil ik transparant zijn en ook mijn werkwijze ‘ter discussie’ stellen. We zullen regelmatig stil staan om te reflecteren op het leertherapeutische proces. Daarbij kan ik ook mijn overwegingen en interventies toelichten en deze koppelen aan de theorie. Om je eigen visie en stijl verder te ontwikkelen kunnen we onderzoeken hoe jij dat ziet en ervaart.